September 8, 2021
VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

September 7, 2021
ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

September 8, 2021
VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

September 7, 2021
ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

September 8, 2021
VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน
September 8, 2021

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี
September 7, 2021

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

แนวคิด พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ เทศน์อย่างไรให้ถูกใจชาวเน็ต
September 4, 2021

เมื่อโลกเดินทางมาสู่สังคมดิจิทัล ทุกสิ่งมักจะไปปรากฏตัวอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสื่อออนไลน์นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งให้ความบันเทิง และให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ล่าสุดสื่อออนไลน์ก็ได้ทำให้คนหันมาฟังเทสน์ฟังธรรมกันมากขึ้นด้วย พระมหาไพรวัลย์ ปลุกกระแสการฟังธรรมให้มีชีวิตชีวา ในช่วงนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความดราม่า สถานการณ์การเมือง และโควิด-19 ที่ทำให้คนเครียดกันในทุก ๆ วัน แต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีหนึ่งกระแสที่ปลุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มาสู่คนไทยอีกครั้ง ซึ่ง ณ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ…

กรมขนส่งทางบก เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ ผ่าน DLT Smart Queue
September 3, 2021

เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมมาตรการเยียวยา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ และยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ไขให้โรคนี้หายไป เราเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ อย่างในไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้รัฐก็จำเป็นต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อให้กิจการ – กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไป โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา หลาย ๆ กิจการในประเทศก็ได้มีการกลับมาเปิดกันอีกครั้ง (อยู่ภายใต้มาตรการ) ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานที่ได้ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน…

แนวคิด พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ เทศน์อย่างไรให้ถูกใจชาวเน็ต
September 4, 2021

เมื่อโลกเดินทางมาสู่สังคมดิจิทัล ทุกสิ่งมักจะไปปรากฏตัวอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสื่อออนไลน์นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งให้ความบันเทิง และให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ล่าสุดสื่อออนไลน์ก็ได้ทำให้คนหันมาฟังเทสน์ฟังธรรมกันมากขึ้นด้วย พระมหาไพรวัลย์ ปลุกกระแสการฟังธรรมให้มีชีวิตชีวา ในช่วงนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความดราม่า สถานการณ์การเมือง และโควิด-19 ที่ทำให้คนเครียดกันในทุก ๆ วัน แต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีหนึ่งกระแสที่ปลุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มาสู่คนไทยอีกครั้ง ซึ่ง ณ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ…

กรมขนส่งทางบก เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ ผ่าน DLT Smart Queue
September 3, 2021

เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมมาตรการเยียวยา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ และยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ไขให้โรคนี้หายไป เราเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ อย่างในไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้รัฐก็จำเป็นต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อให้กิจการ – กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไป โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา หลาย ๆ กิจการในประเทศก็ได้มีการกลับมาเปิดกันอีกครั้ง (อยู่ภายใต้มาตรการ) ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานที่ได้ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน…

ไขข้อสงสัยล็อกดาวน์ ครึ่งเดือนแต่ยอดคนติดเชื้อกลับพุ่งไม่หยุด
July 27, 2021

ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังล็อกดาวห์ 2 สัปดาห์พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง อัพเดทสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศล็อกดาวห์ 13 จังหวัด และมีมาตรการเคอร์ฟิวออกมาเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ จากการรายงานพอว่า ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวห์ออกมานั้น ประเทศไทยยังคงพบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วย สถานการณ์ล่าสุด มียอดผู้ป่วยอาการหนักและผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เมื่อเทียบกับ 10 วันย้อนหลัง เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า…

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ไม่สำเร็จต้องทำยังไงต่อ
June 16, 2021

เปิดรายละเอียดคนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ไม่ผ่านต้อทำยังไงต่อ โครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนคนไทยมากที่สุด เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากทางภาครัฐบาล อย่างโครงการ คนละครึ่งที่มีตั้งแต่เฟส 1, เฟส 2 และ ล่าสุดเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทางรัฐบาลมีความต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม 1…

เมื่อโลกเดินทางมาสู่สังคมดิจิทัล ทุกสิ่งมักจะไปปรากฏตัวอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสื่อออนไลน์นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งให้ความบันเทิง และให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ล่าสุดสื่อออนไลน์ก็ได้ทำให้คนหันมาฟังเทสน์ฟังธรรมกันมากขึ้นด้วย พระมหาไพรวัลย์ ปลุกกระแสการฟังธรรมให้มีชีวิตชีวา ในช่วงนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความดราม่า สถานการณ์การเมือง และโควิด-19 ที่ทำให้คนเครียดกันในทุก ๆ วัน แต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีหนึ่งกระแสที่ปลุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มาสู่คนไทยอีกครั้ง ซึ่ง ณ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ…

เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมมาตรการเยียวยา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ และยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ไขให้โรคนี้หายไป เราเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ อย่างในไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้รัฐก็จำเป็นต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อให้กิจการ – กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไป โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา หลาย ๆ กิจการในประเทศก็ได้มีการกลับมาเปิดกันอีกครั้ง (อยู่ภายใต้มาตรการ) ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานที่ได้ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน…

เด็กและเยาวชน เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากสุดในไทย หากคุณได้ติดตามข่าวสารในไทยอย่างต่อเนื่อง จะทราบได้เลยว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก Springnews) ที่ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง จะมีคนตาย 2 คน และอุบัติเหตุการตายกว่า 70% มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน อุบัติเหตุบนท้องถนน มักเกิดขึ้นกับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์มากที่สุด และมากถึง…

ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังล็อกดาวห์ 2 สัปดาห์พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง อัพเดทสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศล็อกดาวห์ 13 จังหวัด และมีมาตรการเคอร์ฟิวออกมาเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ จากการรายงานพอว่า ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวห์ออกมานั้น ประเทศไทยยังคงพบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วย สถานการณ์ล่าสุด มียอดผู้ป่วยอาการหนักและผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เมื่อเทียบกับ 10 วันย้อนหลัง เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า…

ปกติแล้วการตรวจโควิดในปี 2020 ทีผ่านมา มักเป็นการตรวจเพื่อใช้สำหรับการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น เพื่อเช็คให้มั่นใจว่า เราจะไม่เอาเชื้อโรคติดตัวไปด้วย แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ที่กำลังยกระดับขึ้น การตรวจโควิดเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลที่น้อยที่สุดคือ แค่เป็นไข้ ก็ไปตรวจกันแล้ว และด้วยความโกลาหลอย่างร้ายแรงในประเทศ ทำให้หลายคนไม่เข้าใจว่าจะต้องไปตรวจที่ไหน ตรวจฟรี หรือไม่? และ ถ้าไม่ฟรี ที่ไหนตรวจได้ราคาที่ดีที่สุด ถูกที่สุด?…

รู้หรือไม่ว่า? เทคโนโลยีการประกันถูกรวมไปอยู่ใน Fintech ด้วย ซึ่ง เทคโนโลยีการประกันภัยนั้น เป็นหนึ่งใน Insurtech ที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุด ในหมู่ เทคโนโลยีทั้งหลาย ซึ่งดูเหมือนว่าจะชะงักในการพัฒนาไป อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 แต่จริงๆแล้ว Insurtech ไม่ได้ถูกหยุดโดยโควิด แต่ในทางกลับกัน มีการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุด และมีการลงทุนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียว…

เปิดรายละเอียดคนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ไม่ผ่านต้อทำยังไงต่อ โครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนคนไทยมากที่สุด เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากจากทางภาครัฐบาล อย่างโครงการ คนละครึ่งที่มีตั้งแต่เฟส 1, เฟส 2 และ ล่าสุดเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส 3 โครงการนี้เริ่มต้นมาจากทางรัฐบาลมีความต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในส่วนของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 นั้น จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม 1…

ใครๆ ก็รู้ว่าในยุคโควิดแบบนี้ ผู้ประกอบการโรงแรม ได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนมีการปรับเปลี่ยนแผนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากในไทยนั้น โรงแรมก็มีการเปลี่ยนเป็น Hospitel หรือ มีการทำอาหารขายด้านหน้า และแม้กระทั่ง การลดราคาโรงแรมอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่สำหรับโรงแรมในญี่ปุ่นแห่งนี้ เพราะเค้าเปลี่ยนโรงแรมเป็นสนามรบ! โรงแรมใน Yokohama ปรับ โรงแรมดวล บีบี…

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!