VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

September 8, 2021 by No Comments

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน

และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน

แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า นั่นจึงทำให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School ขึ้นมา เพื่อนำร่องให้สถานศึกษาที่สนใจได้ยื่นความต้องการ เพื่อขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กก่อนเปิดเทอม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้เด็ก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้เด็ก

VACC 2 School บริจาควัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็กในสถานศึกษา

โดยทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ VACC 2 School เพื่อนำร่องฉีดวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มจำนวน 50,000 ราย ให้กับเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อเป็นการติดตามผลการศึกษาของวัคซีนซิโนฟาร์มและเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับเข้าสู่การศึกษาอย่างเป็นระบบ

ซึ่งโครงการ VACC 2 School เป็นโครงการที่จัดขึ้นผ่านรูปแบบการ ‘รับสมัคร’ สถานศึกษาต่าง ๆ ที่มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กลุ่มนักเรียนในสังกัดแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

จุดประสงค์หลักในครั้งนี้คือเพื่อต้องการให้เด็กนักเรียนได้สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมใหม่ โดยจะมีการเริ่มนัดฉีดให้กับเยาวชนที่ได้รับการจัดสรร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ที่ถือว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอีกด้วย

VACC 2 School บริจาควัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็กในสถานศึกษา

VACC 2 School บริจาควัคซีนซิโนฟาร์มให้เด็กในสถานศึกษา

ข้อกำหนดของสถานศึกษาที่สามารถยื่นขอวัคซีนให้นักเรียนได้

โดยโครงการ VACC 2 School  จะเปิดรับสมัครวันนี้ (8 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 08.08 น. เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th  และจนกว่าจะครบจำนวน 50,000 ราย สำหรับข้อกำหนดของสถานศึกษาที่สามารถยื่นขอรับวัคซีนบริจาคซิโนฟาร์มได้ มีดังนี้

 1. ต้องเป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระบบเท่านั้น พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
 2. เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
 3. ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุด สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนาถูกต้อง) อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. ข้อมูลของผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามสำเนาถูกต้อง) อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 5. ระบุจำนวนนักเรียน รายชื่อ และใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครอง
 6. จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ (ถ้ามี)
 7. จัดส่งระวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อโควิด-19 ของบุคลาการและนักเรียนในนสถานศึกษา (รวมถึงสมาชิกในครอบครัว)
 8. นักเรียนจะต้องเข้ารับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ
ข้อกำหนดของสถานศึกษาที่สามารถยื่นขอวัคซีนให้นักเรียนได้

ข้อกำหนดของสถานศึกษาที่สามารถยื่นขอวัคซีนให้นักเรียนได้

คุณสมบัตินักเรียนที่สามารถเข้ารับ Sinopharm ฟรีได้

 1. เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 – 18 ปี
 2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 4. ไม่มีโรคประจำตัว หรือหากมีต้องแจ้งและมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเข้ารับวัคซีนได้
 5. บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
 6. ผู้ปกครองของเยาวชนเด็กนักเรียนและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา*
 7. ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อโควิด-19ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

ขอบคุณข้อมูล : เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ถือเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชน แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เนื่องจากตามที่ระบุในข้อ 6 ว่าการฉีดวัคซีนของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา* ดังนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะดี หรืออาจจะมีความเสี่ยงเหมือนการสมัคร gclub ดังนั้นศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนเตรียมร่างกายและเตรียมใจให้พร้อมก่อนเข้ารับวัคซีนด้วยนะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *