ถึงเวลาที่โรงเรียนต้องบรรจุหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนน

September 2, 2021 by No Comments

เด็กและเยาวชน เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากสุดในไทย

หากคุณได้ติดตามข่าวสารในไทยอย่างต่อเนื่อง จะทราบได้เลยว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก Springnews) ที่ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง จะมีคนตาย 2 คน และอุบัติเหตุการตายกว่า 70% มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน

อุบัติเหตุบนท้องถนน มักเกิดขึ้นกับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์มากที่สุด และมากถึง 82.54% ส่วนปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติ ได้แก่ สภาพร่างกายพร้อม, สภาพรถไม่พร้อมใช้งาน, ขับรถเร็ว, ไม่เคารพกฎจราจร และความประมาท

เด็กและเยาวชน เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากสุดในไทย

เด็กและเยาวชน เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากสุดในไทย

ไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 9 ของโลก

ซึ่งแน่นอนว่าอันดับที่เกิดขึ้น ‘ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี’ โดยประเด็นการจัดอันดับนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เป็นผู้จัดอันดับให้กับไทยให้เป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับที่ 9 ของโลก และอันดับที่ 1 ในอาเซียนและเอเชีย ปีละกว่า 22,491 ราย หรือคิดเป็น 32.7 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผย 3 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติ

  1. การชนทั่วไป
  2. การชนจากบุคคล เช่น ขับรถเร็ว ขับตัดหน้า หลับใน เป็นต้น
  3. การชนจากอุปกรณ์ เช่น เบรก ล้อ อุปกรณ์บังคับขับขี่ เป็นต้น

แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการล็อกดาวน์ประเทศ ผู้ใช้ถนนน้อยลง จึงทำให้อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย แต่ถึงอย่างไรไทยก็ยังครองอันดับการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนและเอเชียเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องไม่เพิกเฉยกับเรื่องนี้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ไม่ใช่เพื่อสถิติแต่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุก ๆ คน

ไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 9 ของโลก

ไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 9 ของโลก

ศธ.รับข้อเสนอ หลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา

ซึ่งจากสถิติในปีที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มอายุของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดไม่ใช่ผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน หากแต่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10 – 24 ปี โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 2,738 คน เทียบเท่ากับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจำนวน 1 โรงเรียน ถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก

และจากการศึกษาพบว่าการเกิดอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 24 ปี มี 3 สาเหตุหลัก ได้แก่

  1. ร้อยละ 40 เกิดจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาด
  2. ร้อยละ 27 ตัดสินใจผิดพลาดขณะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
  3. ร้อยละ 24 เด็กและเยาวชนขาดทักษะการใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ศธ.รับข้อเสนอ หลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา

ศธ.รับข้อเสนอ หลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา

ด้วยเหตุผลนี้นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) จึงได้มีการนำเสนอข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้กับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณานโยบายความปลอดภัยทางถนน บรรจุเข้าหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้ยังพบว่าเด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องนี้เพียงปีละ 38 นาทีเท่านั้น

ซึ่งประเด็นนี้คุณหญิงกัลยาก็มีความเห็นด้วยและจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปพัฒนาเป็นนโยบายบังคับใช้ต่อไป เนื่องจากในทุก ๆ ปีมีการรายงานการเกิดอุบัติในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเรื่องนี้ไม่ได้สร้างแค่ความสูญเสียให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กไทยยังสร้างความเสียหายต่อการพัฒนาการศึกษาไทย สังคม และเศรษฐกิจในประเทศอีกด้วย

เรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ

เรียนรู้เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งสำคัญ

ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะมีการบรรจุหลักสูตรความปลอดภัยบนท้องถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนภายในประเทศให้เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่าหากประเด็นนี้เกิดผลสำเร็จ เด็กเข้าใจ และพร้อมเรียนรู้ สถิติการเกิดอุบัติในไทยจะต้องลดน้อยลงอย่างแน่นอน

แต่ถึงอย่างไรก็น่าจะมีการเพิ่มประเด็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ให้กับกลุ่มนักเรียนที่อายุถึงเกณฑ์ด้วยเช่นกัน เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้ทำได้ ที่สำคัญยังช่วยให้เด็กได้เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *