กรมขนส่งทางบก เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ ผ่าน DLT Smart Queue

September 3, 2021 by No Comments

เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมมาตรการเยียวยา

เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ และยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ไขให้โรคนี้หายไป เราเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ อย่างในไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้รัฐก็จำเป็นต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อให้กิจการ – กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา หลาย ๆ กิจการในประเทศก็ได้มีการกลับมาเปิดกันอีกครั้ง (อยู่ภายใต้มาตรการ) ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานที่ได้ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน โดยรอบนี้กรมขนส่งทางบกได้มีการประกาศให้ประชาชนสามารถจองคิวต่อใบขับขี่ได้แล้ว แต่จะต้องทำการจองแบบออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น

กลุ่มคนจองคิวช่วงกรมส่งฯ ปิดทำการ ไม่เสียสิทธิ

การทำใบขับขี่ หรือต่ออายุใบขับขี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้คนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ดังนั้น กรมขนส่งทางบกจึงได้ผ่อนคลาย ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ แบบไม่มีการอบรบในสำนักงาน (เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง) ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจจะต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรบได้ผ่านระบบ e-Learning ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้

สำหรับผู้ที่เคยจองคิวไว้ในช่วงที่สำนักงานปิด ตั้งแต่ช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 ทางสำนักงานขนส่งจะดำเนินการเปิดระบบจองคิวเดิมไว้ให้ ซึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้เข้าสู่ระบบการจองคิว ก็จะปรากฎคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” จากนั้นก็จะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป ส่วนผู้ที่มีคิวจองตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวเอาไว้

กลุ่มคนจองคิวช่วงกรมส่งฯ ปิดทำการ ไม่เสียสิทธิ

กลุ่มคนจองคิวช่วงกรมส่งฯ ปิดทำการ ไม่เสียสิทธิ

มาตรการเยียวยา ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี

สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะประกอบไปด้วย 3 กรณี ได้แก่

  1. ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน
  2. ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ในกรณีที่เป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเอาไว้ จากเดิมที่ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง จะได้รับสิทธิเยียวยาเป็นไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้
  3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี จะได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น ส่วนเอกสารประกอยอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านอบรมและการทดสอบ ผลผ่านการอบรมในระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ ฯลฯ จะอนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และยังสามารถใช้แสดงตน (ที่สิ้นอายุแล้ว) กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จนถึงวันที่เดียวกัน
มาตรการเยียวยา ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี

มาตรการเยียวยา ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี

ในส่วนการของการให้บริการด้านทะเบียนรถและภาษี ณ สำนักงานขนส่ง  ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ แต่จะดำเนินการทางทะเบียนที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการ ซึ่งผู้ใช้สามารถมาดำเนินการใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ

และยังคง ‘งดการออกหน่วยเคลื่อนที่’ ด้านทะเบียนรถ ภาษีรถ และใบอนุญาตขับรถ ณ หน่วยบริการเคลื่อนที่ที่รับชำระภาษีตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนในเขตจังหวัดอื่นยังสามารถให้บริการได้ตามปกติทุกช่องทาง ทั้งนี้ก็ยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด และในส่วนของการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ ก็ยังคงดำเนินการได้ตามปกติเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *