September 8, 2021
VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

September 7, 2021
ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

September 8, 2021
VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

September 7, 2021
ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

September 8, 2021
VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน
September 8, 2021

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี
September 7, 2021

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

VACC 2 School เปิดรับสมัครสถานศึกษาขอรับวัคซีนฟรีให้นักเรียน
September 8, 2021

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

ฟิตเนสยังอยู่ในมาตรการล็อกดาวน์ คนไทยลดน้ำหนักยังไงดี
September 7, 2021

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

แนวคิด พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ เทศน์อย่างไรให้ถูกใจชาวเน็ต
September 4, 2021

เมื่อโลกเดินทางมาสู่สังคมดิจิทัล ทุกสิ่งมักจะไปปรากฏตัวอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสื่อออนไลน์นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งให้ความบันเทิง และให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ล่าสุดสื่อออนไลน์ก็ได้ทำให้คนหันมาฟังเทสน์ฟังธรรมกันมากขึ้นด้วย พระมหาไพรวัลย์ ปลุกกระแสการฟังธรรมให้มีชีวิตชีวา ในช่วงนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความดราม่า สถานการณ์การเมือง และโควิด-19 ที่ทำให้คนเครียดกันในทุก ๆ วัน แต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีหนึ่งกระแสที่ปลุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มาสู่คนไทยอีกครั้ง ซึ่ง ณ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ…

กรมขนส่งทางบก เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ ผ่าน DLT Smart Queue
September 3, 2021

เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมมาตรการเยียวยา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ และยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ไขให้โรคนี้หายไป เราเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ อย่างในไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้รัฐก็จำเป็นต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อให้กิจการ – กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไป โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา หลาย ๆ กิจการในประเทศก็ได้มีการกลับมาเปิดกันอีกครั้ง (อยู่ภายใต้มาตรการ) ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานที่ได้ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน…

ไขข้อสงสัยล็อกดาวน์ ครึ่งเดือนแต่ยอดคนติดเชื้อกลับพุ่งไม่หยุด
July 27, 2021

ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังล็อกดาวห์ 2 สัปดาห์พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง อัพเดทสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศล็อกดาวห์ 13 จังหวัด และมีมาตรการเคอร์ฟิวออกมาเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ จากการรายงานพอว่า ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวห์ออกมานั้น ประเทศไทยยังคงพบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วย สถานการณ์ล่าสุด มียอดผู้ป่วยอาการหนักและผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เมื่อเทียบกับ 10 วันย้อนหลัง เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า…

ประเทศไทยมี 3 ฤดู คือ ร้อน ร้อนมาก ร้อนสุด ๆ และแน่นอนว่าเครื่องทำความเย็นอย่างพัดลม คงเอาความร้อนนี้ไม่อยู่แน่นอน (แถมบางครั้งยังเพิ่มความร้อนเข้าไปอีก) นั่นเลยทำให้แอร์คอนดิชันเนอ หรือ เครื่องปรับอากาศ กลายเป็นไอเทมสำคัญที่ทุกบ้านแทบขาดกันไปไม่ได้ เพราะแอร์สามารถทำความเย็นได้ไว ที่สำคัญยังกระจายทั่วถึงทั้งห้องอีกด้วย บางบ้านแอร์ไม่เย็นเกิดจากอะไรกันแน่? แต่ทั้งนี้หลายบ้านกลับเจอกับปัญหาแอร์ไม่เย็น กระจายความเย็นได้ไม่ดีเท่าที่ควร…

วัสดุในการประกอบการผลิตถุงยางอนามัยนั้นมีหลากหลาย รวมถึงความบาง ความหนา และ ขนาดด้วย ซึ่งในวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ การผลิตถุงยางอนามัยนั้น สามารถใช้ได้สำหรับทั้งเพศหญิง และ เพศชาย ที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และ กันน้ำได้ด้วย สูตินารีแพทย์ มาเลย์ ค้นพบ Uni-Gender Condom เป็นครั้งแรกของโลกที่ถุงยางอนามัยสามารถใส่ได้…

ปัญหาผมร่วงมีมากโดยเฉพาะคนไทยที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาหาร ความเครียด และมักเกิดจากพันธุกรรม ซึ่งที่ผ่านมามีการค้นคว้าวิจัย วิธีการรักษาผมร่วง แต่เทคโนโนลีเหล่านั้นมักมาจากต่างประเทศ ในวันนี้ จุฬาฯ ได้ค้นพบวิธีแก้ไขผมร่วง โดยการใช้ เลเซอร์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลเซอร์ความเข้มข้นต่ำ กระตุ้นรากผม ข่าวจาก สยามรัฐ…

โควิด-19 ยังคงเป็นวิกฤตหนักที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งขณะนี้คงต้องยอมเลยว่ายังไม่มีวิธีไหนที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ สิ่งเดียวที่ทุกคนพอทำได้คือต้องพยายามปรับตัวอยู่กับเชื้อร้ายเหล่านี้ในชีวิตประจำวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สถานศึกษาขอรับซิโนฟาร์มฟรีให้นักเรียน และแม้ว่าในตอนนี้จะมีการคลายล็อกดาวน์ไปแล้ว แต่สถานศึกษาหลายแห่งก็คงยังให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่แออัดที่มีคนรวมตัวกันเยอะ นั่นเลยทำให้ทุกคนหวั่นใจว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียน หนทางเดียวที่จะสามารถทำให้เด็กได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กับความปลอดภัย คือต้องเล่าเรียนกันแบบออนไลน์แทน แต่ถึงอย่างไรด้วยปัจจัยหลายอย่าง เลยทำให้ทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความประสงค์อยากให้เด็กได้เรียนแบบปกติมากกว่า…

ในช่วงที่มีโควิด-19ระบาด ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสิ่งนี้จะทำให้คนหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองกันมากขึ้น ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน รวมไปถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเดิม ที่สำคัญนอกจากจะดูแลสุขภาพกายให้ดีแล้ว คุณยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพใจให้ดีไปพร้อม ๆ กันด้วยนะ ออกกำลังกายที่บ้านแทนการไปฟิตเนส ในช่วงล็อกดาวน์ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้ ยังไม่สู้ดีนัก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่ จึงทำให้หลาย ๆ กิจการและกิจกรรมมีอันต้องล็อกดาวน์ตัวเองไปก่อนเพื่อความปลอดภัย และถึงแม้ว่าในวันที่ 1…

ในขณะนี้ต้องยอมรับเลยว่าประเทศไทยยังไม่พ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  โดยล่าสุดวันนี้ (6 ก.ย. 64) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13,988 ราย (ยังไม่รวมการตรวจโควิดแบบ ATK อีก 2,404 ราย) และผู้เสียชีวิต 187 ราย ทำให้ในขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วกว่า 1,294,522 ราย (ไม่รวม…

เมื่อโลกเดินทางมาสู่สังคมดิจิทัล ทุกสิ่งมักจะไปปรากฏตัวอยู่บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสื่อออนไลน์นอกจากจะเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งให้ความบันเทิง และให้ความรู้ที่ยอดเยี่ยมแล้ว ล่าสุดสื่อออนไลน์ก็ได้ทำให้คนหันมาฟังเทสน์ฟังธรรมกันมากขึ้นด้วย พระมหาไพรวัลย์ ปลุกกระแสการฟังธรรมให้มีชีวิตชีวา ในช่วงนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความดราม่า สถานการณ์การเมือง และโควิด-19 ที่ทำให้คนเครียดกันในทุก ๆ วัน แต่ล่าสุดในโลกออนไลน์ก็มีหนึ่งกระแสที่ปลุกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้มาสู่คนไทยอีกครั้ง ซึ่ง ณ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ…

เปิดจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ พร้อมมาตรการเยียวยา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่ และยังไม่สามารถมีวิธีการแก้ไขให้โรคนี้หายไป เราเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่กับมันให้ได้ อย่างในไทยตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง แต่ทั้งนี้รัฐก็จำเป็นต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อให้กิจการ – กิจกรรม สามารถดำเนินการต่อไป โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา หลาย ๆ กิจการในประเทศก็ได้มีการกลับมาเปิดกันอีกครั้ง (อยู่ภายใต้มาตรการ) ซึ่งกรมขนส่งทางบกก็เป็นอีกหน่วยงานที่ได้ผ่อนคลายด้วยเช่นกัน…

เด็กและเยาวชน เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากสุดในไทย หากคุณได้ติดตามข่าวสารในไทยอย่างต่อเนื่อง จะทราบได้เลยว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว อย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก Springnews) ที่ในทุก ๆ 1 ชั่วโมง จะมีคนตาย 2 คน และอุบัติเหตุการตายกว่า 70% มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืน อุบัติเหตุบนท้องถนน มักเกิดขึ้นกับยานพาหนะประเภทจักรยานยนต์มากที่สุด และมากถึง…

ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังล็อกดาวห์ 2 สัปดาห์พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่ง อัพเดทสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทย หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศล็อกดาวห์ 13 จังหวัด และมีมาตรการเคอร์ฟิวออกมาเพื่อลดจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ จากการรายงานพอว่า ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวห์ออกมานั้น ประเทศไทยยังคงพบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตที่สูงขึ้นด้วย สถานการณ์ล่าสุด มียอดผู้ป่วยอาการหนักและผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ เมื่อเทียบกับ 10 วันย้อนหลัง เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า…